kvalitetsmål og -styring

Kvalitetsmål og –styring

Virksomhedens kvalitetsmål er formuleret af ledelsen.

Kvalitetsmål fungerer som retningslinjer for alle ansatte i deres daglige arbejde, og alle er engagerede omkring vores målsætning med hensyn til, at levere kvalitet i alle aspekter. 

Følgende aspekter bliver bedømt og evalueret:

  • Rådgivning / vejledning

  • Kunde- / telefonbetjening

  • Salgsprocessen / kundedialog

  • Logistik

  • Rettidig levering til kunden

  • Produktion

  • Produktkvalitet

  • Kundetilfredshed

Alle vore ansatte skal tage ansvar i forbedringsprocesser 

Kvalitetsstyring er et tværfagligt nøgleområde i vores virksomhed. Kvaliteten er altid det totale resultat af alle aktiviteter i alle aspekter.

Alle ansatte er forpligtet af vores kvalitetsprincipper, og motiveres til at tage ansvar i forbedringsprocesser.

Produktionsenheden Accofluor A/S , kan som én af de første  "PTFE seal producers"  tilbyde kvalitets standarder som *PPAP og**FMEA. 

Vores Kvalitetsstyringssystem revideres løbende og evalueres med henblik på overensstemmelse og effektivitet. 

*PPAP

PPAP (Production Part Approval Process) er et sæt avancerede planlægnings værktøjer, der anvendes af de størstebilindustri kunder med henblik på, at godkende leverandørers fremstillingsprocesser og produktkvalitet.
PPAP godkendelse af kunden er en forudsætning for at levere produkter til automotive kunder i hele forsyningskæden. En effektiv PPAP sikrer kundernes tillid og forbedrer kundernes opfattelse. En effektiv PPAPgiver kvalitet, omkostningsreduktion og understøtter et effektivt kunde / leverandør partnerskab.
 

**FMEA

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) er et simpelt redskab til at identificere, analysere, prioritere og løbende, at reducere risici i et produkt, en algoritme/et proces design, en fremstillingsproces eller en produktionsmaskine.
Risici er løbende reduceret med færdiggørelsen af handlinger, der anbefales i FMEA. FMEA og "the Process Control Plan", er de centraleelementer i en PPAP. Vigtigst af alt er, at en FMEA identificerer risici, så man undgår unødige kvalitetsomkostninger, herunder eventuelle garantiomkostninger. Risikoreduktion er det primære mål.