kontrol og analyser

Kvalitetssikring

For at sikre kvaliteten i de forskellige afdelinger i virksomheden, har vi udarbejdet en procedurebeskivelse, som du kan læse her.

Den officielle kontrol med fødevarekontaktmaterialer sker i flere led af produktionskæden.

Fødevarestyrelsen fører bl.a. kontrol med producenter / importører og med anvendelse af emballage og andre materialer og genstande hos producenten / importøren. 
Kontrollen omfatter kontrol af virksomhedernes egenkontroldokumentation og desuden gennemføres der analytisk kontrol af udvalgte områder. 

Se kontrolrapport her