O-Ringe Dynalast FFKM

O-ringe Dynalast FFKM

Dynalast FFKM er en af de seneste udviklinger indenfor fluoroelastomer og kombinerer de elastiske egenskaber fra fluoroelastomer (FKM) med polytetrafluoroethylene's (PTFE) gode kemiske egenskaber. Dette løser selv de mest krævende tætningsopgaver.

Væsentlige egenskaber ved Dynalast i forhold til andre fluoroelastomerer:

  • Dynalast er resistent overfor stort set alle medier, opløsningsmidler, ether, keton, brændstoffer, syrer, baser
  • Temperatur / Damp: Fra -30 til 290° Celsius vedvarende belastning og op til 310° Celsius i spidsbelastninger
  • Fremragende resistens mod atmosfæriske stoffer og ozon
  • Optimal tætning med vacuum selv ved høje temperaturer
  • Indeholder korrosionsinhibitorer (f.eks: aminer)

Applikationer hvor disse egenskaber garanterer en reducering i omkostningerne til vedligeholdelse og minimerer driftsstop:

Kemi / Sprøjtemidler
Dynalast ® modstår næsten alle kemiske reagenser, opløsningsmidler, aminer, syrer, baser, m.m.

Olie og gas produktion
Anilin, svovlsyre, natriumhydroxid, diethanolamin, diethyl formamid, oktan, m.m.

Lægemidler og kosmetik
Aminer, eddikesyre, salpetersyre, anilin, toluol (Methylbenzen), m.m.

Farvestoffer og maling
Ethylacetat, acetone, methylethylketon, diethylenglycol dioxid, m.m.

Halvlederindustrien
Kun Dynalast ® FFKM kan opfylde de kritiske krav i denne industrielle sektor: høje temperaturer, højt tryk, kemisk korrosion, effektiv drift, hvor gasser anvendes forureningsforebyggende.

Fotografiske industri
Amyl acetat, eddikesyre, m.m.

Vaskemiddelindustrien
Benzen, ethylbenzen, natriumhydroxid, m.m.

Plastindustrien
Aminer, anilin, ethylacetat, ammoniumhydroxid, benzen, methylenchlorid, styren, dimethylformamid, m.m.

Læs mere om Dynalast