rådgivning

Rådgivning

Solid viden om materialer og produktion, forståelse af applikationer og anvendelsessituationer samt engagement og vilje til at yde en kvalificeret rådgivning, dette kendetegner personalet hos STENSO.

Vi prioriterer den faglige dialog med udviklingsafdelinger, det tekniske personale og indkøbere hos kunderne, samt rådgivende eksterne funktioner.

Via en dyb produktteknisk indsigt, kan vi yde den support og rådgivning, der bringer din virksomhed videre i en konkret udfordring -  det kan være optimering af eksisterende applikationer, vedligehold eller udvikling af et helt nyt produkt / ny applikation.

Rådgivningen tager ofte udgangspunkt i de komplekse forhold mellem:

  • Funktion og forventninger
  • Materialeegenskaber og miljø
  • Dimensionering og produktions- eller monteringsmetoder

Kundens overordnede produktdesign bestemmer i vid udstrækning tætningstypen, men overflader, temperaturer, medier m.m. stiller ofte særlige krav til materialeegenskaber og -samspil. Det kan være vanskeligt at overskue alle sammenhænge, men når vi inddrages tidligt i forløbet, kan vi bidrage med væsentlige input med hensyn til den optimale løsning.

Vi forstår vigtigheden i, at beskytte vores kunders individuelle udviklingsprojekter / forretning, og vi værdsætter naturligvis også den tillid, vores kunder udviser ved, at inddrage os tidligt i udviklingsopgaver.

Vi tager altid et tæt samarbejde alvorligt og tror på langvarige relationer/partnerskab med vores kunder.