bølgekraftværker

Bølgekraftværker

Bølgeenergi kan blive et af svarene på verdens søgning efter alternative energiløsninger, derfor kan vi i fremtiden sandsynligvis få strøm fra bølgekraftværker, og/eller fra kombinationanlæg med bølgekraftværker/vindmøller. I de sidste år er der for alvor kommet gang i forskning og forsøg med at udnytte bølgernes kræfter til at producere strøm.

Især i Portugal, England og USA, men også i Danmark, er der indenfor de seneste par år i stigende grad blevet forsket og lavet forsøg med bølgekraftanlæg. 

STENSO er fungerende sparringspartner på aktuelle projekter, og da både levetid, driftsikkerhed og omkostningseffektivitet også er væsentlige parametre i relation til bølgekraftværker, er vores viden og erfaring omkring tætningsløsninger til forskellige hydraulik-systemer samt anvendelsen af kompositter som konstruksionsmateriale, derfor absolut værditilførende.