maskinindustri

Maskinindustri

Entreprenør- og landbrugsmaskiner samt transport- og løfteudstyr er underkastet stadig større krav og driftsbetingelser, idet de skal arbejde effektivt og stabilt døgnet rundt, dag efter dag. Kvalitetskomponenter og indbyrdes samspil er en nøglefaktor for maskinens pålidelighed. 

Eksempler på, hvor tætninger fra STENSO og EVCO Seal Team (EUR) spiller en væsentlig rolle :

  • Maskin- og cylinder producenter
  • Producenter af løfteudstyr, entreprenør-, park- og landbrugsmaskiner
  • Service og vedligehold af maskinpark
  • Specialmaskiner
  • Som originale reservedele til vores kunder 

Blandt vores kunder opleves stadigt stigende forventninger og krav til udstyrets kvalitet, driftssikkerhed, samt ydeevne og kapacitet.

PTFE komponenter er skånsomt mod hele systemet og giver mindre slid, hvilket er væsentligt plus i totaløkonomien. De selvsmørende egenskaber giver flere driftstimer og er uvurderlige erstatninger for maskinkomponenter, der er vanskeligt tilgængelige og svære at vedligeholde. 

Der er naturligvis mange faktorer, som spiller ind med hensyn til den funktionelle kvalitet, og i nogle tilfælde, er det ikke kun tætningerne vi fokuserer på. I bestræbelserne på at konstruere den optimale tætningsløsning, deltager vi gerne som sparringspartner i udviklingen af applikationer. 

Levering fra enten STENSO eller fra EVCO Seal-Team Europe.