olie og gas

Olie og gas

Tætningssystemer til Olie & Gas industrien (herunder Biogasanlæg) er designet til at klare højt tryk og/eller aggressive kemiske miljøer, hvor den optimale ydeevne er kritisk.

Den løbende udvikling / forskning gennem mange år, har gjort det muligt, at præsentere et omfattende tætningsprogram til disse specialiserede industrianlæg.

Uanset om olien/naturgassen er udvundet til lands eller til vands så har STENSO et omfattende sortiment af tætningsløsninger til applikationer der er tilknyttet udvindingen, direkte eller indirekte, samt til de varierende trykniveauer på forskellige vanddybder.

Levering fra enten STENSO eller fra EVCO Seal-Team Europe.