• STENSO leverer tætninger til: Vedligehold

  STENSO leverer tætninger til: Vedligehold

  Typiske produkter er:

  • Hydraulik tætninger
  • Bonded seals
  • O-ringe
  • Bøsninger
  • Værktøj

Tætninger til vedligehold - få hjælp med Walk-In Service

 

Rettidigt vedligehold af tætninger er en udfordring

Alle professionelle servicefolk gør, hvad de kan for at minimere utilsigtede driftsstop og havarier. Samtidig forsøger man at reducere udgifterne til vedligehold mest muligt. Det er en balancegang mellem økonomi, tid og kvalitet, hvor man forsøger at ramme det helt rigtige krydsfelt. Det er en udfordring. Og nogen gange venter man for længe med en planlagt komponentudskiftning – og så har man balladen med et nedbrud.

STENSO reager omgående ved akut nedbrud

Når uheldet er ude, står STENSO altid klar med et hurtigt og fleksibelt akutberedskab, der kan nedbringe nedbruddets varighed betydeligt. Vi reagerer omgående på akut opståede problemer. Vi stiller de rigtige spørgsmål, vi finder de rigtige løsninger, og vi får produkterne frem til serviceenheden så hurtigt som muligt – uanset om produkterne skal til Esbjerg, Bergen eller Rotterdam.

STENSO tilbyder ”Walk-In Service” – akut hjælp ved driftsstop

Nogle vælger at få bragt produkterne ud med kurérservice – andre vælger at benytte vores ”Walk-In Service”. Det går i al sin enkel ud på, at man ringer til os og fortæller, hvad sagen drejer sig om, hvorefter vi straks går i gang med at finde en løsning. I mellemtiden kører kunden hen til vores virksomhed i Birkerød.

Når kunden når frem, har vi typisk fundet en løsning. Vi ser eventuelt den defekte tætning igennem, foretager opmåling og lytter til kundens oplysninger om omstændighederne for nedbruddet. Produkterne udleveres, og kunden haster tilbage.

”Walk-In Service” er blevet meget populært hos mange af vores kunder på Sjælland, fordi der kan spares meget tid og dermed minimeres kostbare driftsstop betydeligt.


STENSO medvirker til både udvikling og produktion af tætningsløsninger til specielt krævende applikationer. Vi byder ind med en bred vifte af gennemtestede produkter, der indgår i en lang række kritiske komponenter i skibe, biler, lastvogne og toge m.m.

STENSO leverer tætningsteknik i gummi, silikone og PTFE. Tætningerne imødekommer selv de strengeste krav, som medicinalindustrien stiller til komplekse applikationer. Vi leverer desuden dokumentation for sporbarhed og diverse godkendelser.

STENSO er kendt for stærke og kemiresistente tætninger, der fungerer optimalt under varierende temperatur- og trykniveauer. Vi er derfor ofte med fra skitseplan til levering af nye produkter og i projekter, der skal optimere eksisterende løsninger.

Udviklingen i byggeriet mht. nye materialer og teknologier er gået rigtig stærkt. Her fungerer STENSO som "Trusted Advisor" bl.a. som rådgiver og leverandør af nye innovative materialer som fx ”tekstil- og fiberarmerede polymere kompositter".

I kemiindustrien udsættes tætninger for ekstreme belastninger med aggressive væsker, høje temperaturer og voldsomme trykforhold. Som rådgiver leverer STENSO specialiseret viden, brancheerfaring og nøje dimensionerede kvalitetstætninger, der effektivt optimerer driften.

Entreprenør- og landbrugsmaskiner arbejder ofte uafbrudt i alt slags vejr og under enormt pres. Det kræver tætninger med særlige egenskaber. Hos STENSO leverer vi bl.a. robuste, selvsmørende PTFE-komponenter, der mindsker slid og holder maskineriet i gang 24-7-365.

Driftssikkerhed og lave omkostninger til vedligehold er afgørende i en industri, hvor ydeevnen øges år for år. STENSO har ekspertisen og produkterne, der mindsker friktion og slid, og som sikrer lang levetid for vitale komponenter i de store gear- og bremsesystemer.

Fødevaresikkerhed er kritisk og skal konstant overvåges og optimeres.
Her tager branchen STENSO med på råd, fordi vi anviser sikre og omkostningseffektive løsninger, der efterlever både danske normer, den amerikanske FDA-standard og EU-regulativerne 1935/2004.

Effektivt vedligehold er betinget af rettidig omhu og hurtige reaktionstider, når uheldet er ude. Fleksibilitet og hurtighed er en del af vores DNA hos STENSO. Derfor reagerer vi omgående, når der sker et havari, ligesom vi tilbyder vores kendte Walk-In service, hvor man altid kan kigge forbi og få løst et akut problem – her og nu.

STENSO fungerer som totalleverandør til flere kraftværker grundet vores omfattende produktprogram og kvaliteten af de produkter, vi leverer. Effektivt og økonomisk indkøb værdsættes af kunderne og resulterer i tillidsfulde og lange kunderelationer, som vi sætter pris på.

Interne transport- og logistiksystemer kører ofte i døgndrift. Her er høj funktionsstabilitet kritisk. For at undgå driftsstop anbefaler STENSO kompositmaterialer, der har høj mekanisk styrke og formstabilitet, som dermed sikrer robuste transportsystemer med lang levetid.

Sikkerhed, driftssikkerhed og høj konstant ydeevne er klare krav fra industrien. STENSO har stor erfaring på området og stiller op med et omfattende branchespecifikt tætningsprogram, der er designet til at optimere driften på disse højt specialiserede industrianlæg.

Værdiskabende rådgivning

Vi omsætter 30 års ekspertviden inden for tætninger, pakninger, PTFE emner, kompositprodukter og glidelejer til værdiskabende rådgivning rettet mod mere end 12 forskellige industrisegmenter.

Vælg dit eget segment og se, hvad vi kan gøre for dig i din branche – eller ring 45 82 36 86 og lad os få en dialog om dine muligheder.

Transport

Medical

Offshore og værftsindustri

Bygge og anlæg

Kemi

Maskiner

Vindmøller

Proces

Vedligehold

Kraftværker

Lager og logistik

Olie og Gas